Meny

Om Borås Kulturskola

Borås kulturskola är mer än lektioner – det är platsen för upplevelser, för att uttrycka sig och för att känna gemenskap!

Vår verksamhet

Välkommen till Borås Kulturskola! Vi erbjuder kurser i konstnärliga ämnen som musik, teater, dans, bild & form, foto & film, textil & design och cirkus.

Vårt uppdrag

Kulturskolan arbetar utifrån barnkonventionen och barnperspektivet som genomsyrar hela verksamheten. Till kulturskolan är alla välkomna oavsett funktionsnedsättning, etnicitet, kön, sexualitet, religiös tillhörighet, ålder eller socioekonomisk bakgrund. Utöver ordinarie kursverksamhet erbjuder vi även öppen verksamhet i syfte att skapa en meningsfull fritid för barn och unga. På våra tre utbudspunkter (Simonsland, Hässlehuset och Musikens Hus) erbjuder vi inspirerande hängytor där det finns mycket spännande att göra i väntan på att lektionen ska börja.

Vi samverkar med andra verksamheter eller organisationer som gynnar barn och ungas rätt till kultur och där våra lärare tar del av barn och ungas kulturkonsumtion för att undervisningen ska vara kul och samtidigt lärorik.

Kulturskolan erbjuder även verksamheter i Borås stads grundskolor. Det kan till exempel röra sig om en lärartjänst i musik eller ett skräddarsytt och tidsbegränsat dramaprojekt. Är din förskola eller skola intresserad av att köpa en tjänst eller verksamhet, läs mer om Kulturskolan i grundskolan.

Bild på dukat bord med ljuskuber, rosa honeycombs och en flamingo

Bild från ett av våra discon på kulturskolan.

Kulturskolans målsättning

 • Kulturskolan engagerar och attraherar barn och unga på deras fria tid genom att erbjuda ett rikt och anpassat kulturutbud.
 • Kulturskolan som mötesplats skapar samhörighet, delaktighet och väcker kulturell nyfikenhet hos barn och unga.
 • Kulturskolan breddar, utmanar och utvecklar barn och ungas uttrycksförmåga så att de kan växa och utvecklas som individer.

Vanliga frågor och svar (FAQ)

Svar: Vi erbjuder kurser i konstnärliga ämnen som musik, teater, dans, bild & form, foto & film, textil & design och cirkus. Ta del av våra ämnen och kurser under Kursutbud i menyn. Kurserna sker på elevernas fria tid i den mån det går.

Svar: Borås Kulturskola är i första hand till för barn och unga (upp till 19 år) folkbokförda i Borås Stad. I mån av plats antas även vuxna - dessa platser läggs då ut i vår kurskatalog. Vuxenkören är en ordinarie kurs där vuxna alltid är välkomna att söka till om ledig plats finns.

Svar: Ta del av våra ämnen och kurser under Kursutbud i menyn. Avgifterna bestäms av kulturnämnden och finns listade nedan:

 • 300:- Terminsavgift Musik/dans/drama/cirkus
 • 500:- Terminsavgift kreativt skapande
 • 700:- Terminsavgift fördjupningsprogrammet
 • 400:- Terminsavgift vuxen - kör/orkester
 • 800:- Terminsavgift vuxen – ordinarie kurs
 • 200:- Instrumenthyra per termin och instrument
 • 500:- Förseningsavgift om lånat/hyrt instrument inte återlämnats i tid

Svar: Ja, de flesta orkesterinstrumenten finns att hyra när man blivit antagen som elev. Även blåsinstrument finns att hyra så att man i lugn och ro hinner känna efter att man trivs med sitt instrumentval innan man köper ett eget.

Stråkinstrument i småstorlekar hyr vi ut, men när man kommer upp till helstorlek är det önskvärt att eleven skaffar eget instrument.

Om du ska köpa ett instrument hjälper din lärare gärna till med att prova och lyssna i samband med instrumentköpet.

Instrumenthyran är för närvarande 200 kr/termin som debiteras tillsammans med terminsavgiften.

Vid ditt första lektionstillfälle kan du prata med din lärare om att låna instrument. Efter utlämnat instrument registreras lånet på ditt konto i elevsystemet StudyAlong.

Genom att boka och betala instrumentlånet på ”Mina sidor” i StudyAlong förbinder du dig till de lånevillkor som du får vid utlånet. Vid utebliven betalning skickas en faktura ut. Om ni inte vill godkänna villkoren ska instrumentet lämnas tillbaka, vid utebliven inlämning skickas en faktura ut.

Observera att instrument återlämnas inom en vecka om du slutar på din kurs. Du behöver inte lämna tillbaka instrumentet över skolloven om du ska fortsätta att spela.

Vi återlämning av instrument kontaktar du din lärare eller kontaktar kulturskolans administration för att komma överens om tid för lämning av instrument.

Låntagaren ansvarar för att instrumentet endast används av låntagaren själv.
Instrumentet är ömtåligt och ska hanteras med försiktighet. Om skolan finner att eleven hanterat eller förvarat instrumentet på fel sätt ska det omedelbart återlämnas. Vid slarv eller oaktsamhet som orsakar skada ska låntagaren betala reparationskostnaden. Alla reparationer ombesörjes av skolan.

Svar: När du söker efter önskad kurs i vår kurskatalog kan du se vart undervisningen tar plats. I första hand sker undervisningen på någon av våra tre utbudspunkter:

 • Simonsland, Skarabporgsvägen 1B, Borås centrum
 • Hässlehuset, Våglängdsgatan 5, Hässleholmen
 • Musikens Hus, Stora vägen 4, Fristad

Ibland får vi frågor om undervisningen kan ske på elevens skola - det kan ske ibland men det är inget vi kan garantera då det beror på flera faktorer såsom elevunderlag, logistik och schemateknisk planering. Planera för att kursen sker på utbudspunkten närmast dig.

Svar: Läs mer om hur du anmäler dig till en kurs här.

Bild på en skylt med texten: Wow! Vad fin du är!" Ett öga är målat på ett glasfönster jämte skylten

Här finns vi!

Läs mer om våra utbudspunkter och hur du hittar till oss.

Hitta hit!

Bild på en rosa byst som tittar ut genom ett fönster. 

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till administration och lärare.

Kontakta oss

Foto på entrén till kulturskolan simonsland. På fotot syns en rosa beachflagga, en rund soffa som en elev sitter på. Från taket hänger en mobil gjord av pompom-bollar

Tillgänglighet på Borås Kulturskola

Här hittar du information över Borås kulturskolas lokaler

Läs mer här

Miljöbild foajé. Barn springer i en korridor medan andra barn sitter tillsammans vid ett bord. En vimpel hänger från taket med texten gerillaslöjd. 

Kulturskolan i grundskolan

Är du lärare i skolan - se hit! Här har vi information om vad vi kan erbjuda i din verksamhet. Läs om filial, kulår och hur vi arbetar med hälsa utifrån kultur.

Läs mer här

Bild på en hylla med skapande material. Ovanför hyllan finns en ljusskylt på väggen med texten open. Väggen är en griffeltavla där det är målat med krita på. 

Vår öppna verksamhet

Här hittar du information om våra lovprogram, öppna ateljéer, replokal för ditt band och mycket mer.

Läs mer här