Meny
Foto på ett notarkiv.

Hantering av personuppgifter

Vi vill att du ska känna dig trygg med vilka uppgifter du lämnar till oss. Nedan hittar du information om hur vi hanterar dina personuppgifter.

GDPR

Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) reglerar hur dina personuppgifter får hanteras. Förordningen är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom felaktig behandlingen av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om de uppfyller de principer och krav som finns i dataskyddsförordningen.


Vad är en personuppgift?

En personuppgift är uppgifter eller en kombination av uppgifter som kan knytas till en enskild fysisk person som är i livet. Exempel på det är:

 • Namn, adress och andra kontaktuppgifter
 • Bilder och ljudupptagningar
 • IP-nummer
 • Registreringsnummer

Vilka personuppgifter lämnar du till oss?

När du som myndig elev eller som vårdnadshavare till minderårig elev registrerar ett konto i elevsystemet StudyAlong uppger du dina/ditt barns personuppgifter.

I samband med registrering och kursbokning godkänner du att Borås kommun lagrar och använder personuppgifterna i kulturskolans verksamhet för att fullfölja ingånget avtal.

Följande personuppgifter om dig/ditt barn behöver registreras/sparas för att Borås kulturskola ska kunna behandla din ansökan om plats vid Kulturskolan och för att fullgöra avtalet:

 • Namn
 • Personnummer
 • E-postadress
 • Adress
 • Telefonnummer
 • IP-adress

Adressuppgifter hämtas automatiskt från Skatteverket. Övriga nödvändiga uppgifter registrerar du själv när du använder tjänsten för att ansöka om plats till Kulturskolan. Om du inte registrerar efterfrågade uppgifter kommer kulturskolan inte kunna behandla din ansökan. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra förvaltningar vid Borås stad samt de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Kontakta Kulturskolan om du vill veta vilka av dina personuppgifter vi använder och hur vi använder dessa. Du kan också be oss ändra dina personuppgifter om något i uppgifterna är fel. Kontakta oss även om du vill att vi ska radera dina personuppgifter eller om du tycker att vi använder dina personuppgifter på felaktigt sätt.

Du kan begära att få ta del av dina personuppgifter som Borås kulturskola använder om du till exempel vill ge uppgifterna till någon annan organisation. Borås kulturskola kan då lämna personuppgifterna till dig om det inte påverkar någon annan på ett negativt sätt.

Du kan alltid kontakta Borås kulturskola och säga att du vill återkalla samtycket till att du själv (myndig elev) eller ditt barn får synas/vara med på bild/film inom kulturskolans verksamhet. Om du har några frågor om dina personuppgifter ska du kontakta Borås kulturskola.

Om du har synpunkter på hur Borås kulturskola använder dina personuppgifter kan du kontakta Datainspektionen. Borås kulturskola tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Läs mer om hur Borås kulturskola hanterar dina personuppgifter på: boras.se/pub Länk till annan webbplats.

 

Vanliga frågor och svar (FAQ)

Svar: StudyAlong är ett verksamhetssystem framtaget för Sveriges musik- och kulturskolor. Det består av fyra integrerade delar:

 • kurskatalog
 • adminverktyg
 • lärplattform med chattfunktion
 • undervisningsmaterial

Borås kulturskola använder sig av StudyAlong för att erbjuda kursplatser via kurskatalogen och för att administrera bokning, bekräftelse och betalning samt för att kommunicera och informera om undervisningen.

StudyAlong används även för att dela noter, texter, musik och filmer mellan lärare och elever samt för fjärr- och distansundervisning.

Myndig elev samt vårdnadshavare för minderårig elev måste registrera ett konto i StudyAlong. Detta är nödvändigt bland annat för att kunna boka, betala samt få löpande information om de kurser som eleven deltar i.

Svar: Har du skyddad identitet kan du alltid ringa kulturskolan eller maila oss.

Telefon: 033-35 76 48
Epost: kulturskolan@boras.se

Svar:

När du som myndig elev eller som vårdnadshavare till minderårig elev registrerar konto i StudyAlong uppger du dina/ditt barns personuppgifter.

I samband med registrering och kursbokning godkänner du att Borås kommun lagrar och använder personuppgifterna i kulturskolans verksamhet för att fullfölja ingånget avtal.

Följande personuppgifter om dig/ditt barn behöver registreras/sparas för att Borås kulturskola ska kunna behandla din ansökan om plats vid Kulturskolan och för att fullgöra avtalet:

 • Namn
 • Personnummer
 • E-postadress
 • Adress
 • Telefonnummer
 • IP-adress

Adressuppgifter hämtas automatiskt från Skatteverket. Övriga nödvändiga uppgifter registrerar du själv när du använder tjänsten för att ansöka om plats till Kulturskolan. Om du inte registrerar efterfrågade uppgifter kommer kulturskolan inte kunna behandla din ansökan. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra förvaltningar vid Borås stad samt de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Kontakta Kulturskolan om du vill veta vilka av dina personuppgifter vi använder och hur vi använder dessa. Du kan också be oss ändra dina personuppgifter om något i uppgifterna är fel. Kontakta oss även om du vill att vi ska radera dina personuppgifter eller om du tycker att vi använder dina personuppgifter på felaktigt sätt.

Du kan begära att få ta del av dina personuppgifter som Borås kulturskola använder om du till exempel vill ge uppgifterna till någon annan organisation. Borås kulturskola kan då lämna personuppgifterna till dig om det inte påverkar någon annan på ett negativt sätt.

Du kan alltid kontakta Borås kulturskola och säga att du vill återkalla samtycket till att du själv (myndig elev) eller ditt barn får synas/vara med på bild/film inom kulturskolans verksamhet. Om du har några frågor om dina personuppgifter ska du kontakta Borås kulturskola.

Om du har synpunkter på hur Borås kulturskola använder dina personuppgifter kan du kontakta Datainspektionen. Borås kulturskola tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Läs mer om hur Borås kulturskola hanterar dina personuppgifter på: boras.se/pub

Foto på glittriga piprensare i olika färger. På piprensarna sitter vita pompom-bollar och blommor i papp. 

Tillgänglighet på webbplatsen

Här beskriver vi hur boraskulturskola.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Läs mer här

Illustration av en elev som filmar en fågel och en annan elev som står med en mikrofon 

Om cookies

På boraskulturskola.se använder vi kakor (cookies). Kakor är små textfiler som lagras på din dator och som gör att vi kan följa vad du gör på webbplatsen. På så sätt kan webbplatsen anpassas för dig på bästa sätt.

Läs mer här

Foto på en grön korridor med en grön puff. Genom ett fönster ser man ett rum med ett piano i. 

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till administration och lärare.

Läs mer här